انتخاب وب سایت:
  • اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 
نشست دانشجویان کارشناسی ارشد فرش با رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه
نظر به تبدیل وضع و ارتقای مرکز پژوهش فرش به پژوهشکده فرش و اعلام آمادگی این پژوهشکده در راستای تدوین برنامه ها و سیاست های ترغیبی و تشویقی بمنظور ایجاد انگیزه های لازم در دانشجویان رشته فرش دانشگاه، اولین نشست رئیس پژوهشکده فرش و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در محل خانه تاریخی عطارها برگزار گردید.
نشست دانشجویان کارشناسی ارشد فرش با رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه
 

نظر به تبدیل وضع و ارتقای مرکز پژوهش فرش به پژوهشکده فرش و اعلام آمادگی این پژوهشکده در راستای تدوین برنامه ها و سیاست های ترغیبی و تشویقی بمنظور ایجاد انگیزه های لازم در دانشجویان رشته فرش دانشگاه، اولین نشست رئیس پژوهشکده فرش و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در محل خانه تاریخی عطارها برگزار گردید.

رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد تعامل دوسویه در جهت شناسایی و دسته بندی مشکلات برشمرد و اظهار امیدواری کرد: از طریق ارائه راهکارهای مناسب بتوان نشاط و امید به آینده را در قالب همکاریهای متقابل دانشجویان و پژوهشکده، افزایش داد.

حمیدرضا مومنیان افزود: در این نشست ضمن آشنایی دانشجویان با مأموریت ها و اهداف کانون هماهنگی فرش ایران و پژوهشکده فرش دانشگاه مسائل مختلفی از جمله توجه به نیازهای پژوهشی دانشجویان، آشنایی با رویه ها و ساختارهای پژوهش در کشور و تدوین برنامه های بازدید و تبادل تجربه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست دانشجویان به ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

شنبه 11 خرداد 1392  10:0:21

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 28 تير 1397  20:5:35
تعداد بازديد از اين خبر : 2975